دکتری تخصصی ، آزمون های زبان، تحقیق و توسعه
  
  
آزمون آنلاین MSRT

اعطای مجوز به پردیس ها ی پولی دانشگاه‌ها، متوقف شد

در برنامه ششم توسعه پردیس های خودگردان ، اعطای مجوز به پردیس های پولی دانشگاه‌ها در دستور کار نیست . موضوع تعطیلی این پردیس‌ها مطرح نیست، ولی سیاست وزارت علوم هم بر استمرار پردیس های خودگردان نیست.

 طی یک سال گذشته مجوزی برای راه اندازی پردیس ها صادر نشده است‌.

دکتر سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پردیس های خودگردان و تصمیماتی که دراین رابطه اتخاذ شده است، گفت