دکتری تخصصی ، آزمون های زبان، تحقیق و توسعه
  
  
آزمون آنلاین MSRT

پذیرش بدون آزمون دکتری زراعت در دانشگاه گنبد کاووس

برای پذیرش بدون آزمون دکتری زراعت در دانشگاه گنبد کاووس، داوطلبان لازم است دانش آموخته کارشناسی ارشد داخل کشور باشند. این دانشگاه در رابطه با پذیرش بدون آزمون دکتری در رشته ی زراعت، اطلاعیه ی زیر را منتشر کرد:

به اطلاع می رساند دانشگاه گنبدکاووس برای سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان (و اص

پذیرش بدون آزمون دکتری زراعت در دانشگاه گنبد کاووس

لاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ از میان برگزیدگان علمی دانشجو در رشته دکتری زراعت در هر یک از گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی می پذیرد. داوطلبان در صورت احراز و رعایت شرایط این اطلاعیه و بندهای زیر می توانند در رقابت پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی این دانشگاه شرکت و پس از بررسی اولیه پرونده آنان برای مصاحبه دعوت شوند:

الف- شرایط عمومی پذیرش بدون آزمون دکتری :

 1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 2. التزام به قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.
 3. عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و عدم هواداری از آن ها.
 4. نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذیصلاح.
 5. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

ب- شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش بدون آزمون دکتری :

 1. داوطلبان لازم است دانش آموخته کارشناسی ارشد داخل کشور و رشته آنان متناسب با رشته مورد تقاضا (به تشخیص گروه تخصصی مربوطه و تایید شورای آموزشی دانشگاه) باشد و یا دانشجویان جاری دوره کارشناسی ارشد متقاضی پذیرش حداکثر تا ۳۱/۰۶/۹۴ دانش آموخته شوند.
 2. داشتن میانگین کل ۱۶(همتراز شده) و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد شرط ورود به رقابت می باشد.
 3. بیش از دوسال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد یعنی از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۲ به بعد فارغ التحصیل شده باشند
 4. کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی ومصاحبه مطابق جدول ارزشیابی و راهنمای امتیاز دهی وزارت علوم ، تحقیفات و فناوری
 5. داشتن نمره زبان معتبر اگرچه امتیاز آور است اما در این مرحله الزامی نمی باشد. پس از قبولی، کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان MCHE یا معادل آن در سایر آزمونهای معتبر قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت) الزامی است.
 6. نحوه امتیاز دهی به داوطلبان در هریک از ردیف های جداول ارزشیابی، بر اساس آیین نامه ارائه تسهیلات و مطابق با جدول ارزشیابی و راهنمای امتیازدهی مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.
 7. پذیرش داوطلبان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.
 8. تغییر رشته یا تغییر محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس این آیین نامه مجاز نیست.

تذکر:

 1. دارندگان مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مشمول این اطلاعیه نیستند.
 2. دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های دکتری تخصصی مشمول این اطلاعیه نیستند.
 3. دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه های غیردولتی- غیر انتفاعی و پردیس های بین الملل ( خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه پذیرش استعداد های درخشان دوره دکتری نیستند.

نکات مهم:

 1. اطلاعیه آزمون ورودی پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی (PhD) ، فرم ها و اطلاعات تکمیلی از سایت دانشگاه گنبدکاووس به آدرس www.gonbad ac.ir قابل دریافت می باشند. مرجع اطلاع رسانی، سایت دانشگاه بوده و اعلام اسامی واجد شرایط مصاحبه و تاریخ های دعوت به مصاحبه از طریق همین سایت یا تماس تلفنی متعاقباً اعلام خواهد شد. شماره تماس دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی جهت پاسخگویی: ۳۳۲۲۱۷۶۹- ۰۱۷
 2. مدارک ارسالی (فرم ها، کپی مدارک آموزشی و …) و هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهند شد.
 3. پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
 4. پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی هستند باید مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را در روز ثبت نام و برای شروع به تحصیل ارائه نمایند.
 5. چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، برگزاری یا مصاحبه و تحصیل در دانشگاه مشخص گردد که داوطلب واجد هر یک از شرایط مندرج در این آگهی نبوده است بلافاصله از شرکت در مصاحبه و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل خواهد آمد و مطابق مقررات با وی رفتارخواهد شد.
 6. دانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت رشته و گرایش نیست و بدیهی است ارسال مدارک و یا دعوت به مصاحبه و انجام مصاحبه هیچ حقی را برای داوطلب در خصوص پذیرش نهایی در دانشگاه ایجاد نمی کند.
 7. چاپ یا گواهی پذیرش مقالات مورد نظر این اطلاعیه می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۶/۹۴ صادر شده باشد و همراه دیگر مدارک مطابق بند ت ارسال گردد.
 8. داوطلب می بایست امتیاز لازم را در مصاحبه کسب نماید.
 9. مدارک مربوط به سوابق علمی آموزشی و پژوهشی مانند پایان نامه، کتب، مقالات چاپ شده، تحقیقات انجام شده و نظایر آن در زمان مصاحبه طبق فرم مشخصات فردی و به ترتیب تنظیم و ارائه شوند.

ت- مدارک ارسالی:

 1. فرم شماره ۱ (تقاضانامه ثبت نام)، فرم شماره ۲ (فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در طول دوره دکتری) که توسط داوطلب تکمیل و امضا شده باشد و فرم شماره ۳ (صرفا برای دانشجویان شاغل به تحصیل) که توسط مراجع مربوطه تایید شده باشد (قابل دانلود از همین اطلاعیه که بایستی بصورت تایپ شده تکمیل، پرینت و امضاء شوند)
 2. صویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی ۱ سری
 3. دو قطعه عکس۴ × ۳ پشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد. یک قطعه عکس نیز بر روی فرم چسبانده شود.
 4. مدرک نداشتن منع ادامه تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفه برای داوطلبان مرد. (کارت پایان خدمت ، معافیت دائم و یا تصویر معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دارای اعتبار)
 5. مدرک زبان انگیسی در صورت وجود.
 6. اصل فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال (شصت هزار تومان) بابت وجه ثبت نام به حساب جاری شماره ۳۱۳۷۰۸۴۸۴۷ به نام درآمد دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه سه راه فرودگاه.

تذکر: به مدارکی که ناقص و یا پس از مهلت مقرر ارسال شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ارسال مدارک ثبت نام:

۱- داوطلبان باید فرمهای لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۱/۰۶/۹۴ تکمیل و به ایمیل ذیل ارسال نمایند. اصل مدارک در روز مصاحبه به همراه فیش واریزی از داوطلب مربوطه تحویل گرفته خواهد شد.

یادآوری : ارائه اصل مدارک الزامی است.

اسامی واجدین شرایط مصاحبه و تاریخ مصاحبه متعاقبا از طریق سایت دانشگاه و تماس تلفنی اعلام خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

برای آکاهی از آخرین اخبار دکتری و مطالب ضروری آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. عضویت رایگان است.

برای تکمیل عضویت ، باید به ایمیل خود مراجعه نمایید و روی لینک تایید کلیک نمایید

آزمون های آنلاین
 آزمون آنلاین MSRT سری اول جزئیات
 آزمون آنلاین MSRT سری دوم جزئیات
  آزمون آنلاین تافل با تصحیح جزئیات
نظرسنجی ماه پی اچ دی پارس

نظر شما بسیار مهم است. به عنوان یک فرهیحته و نخبه ایرانی کدام یک از موارد زیر را برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز ضروری می دانید ؟ لطفا در بخش کامنت ها نظر کامل خود را توضیح دهید.

مشاهده نتایج

آزمون آنلاین MSRT

حمایت از پی اچ دی پارس

برای تداوم خدمات رایگان پی اچ دی پارس ، لطفا در صورت داشتن وب سایت یا وبلاگ لینک سایت ما با نام پی اچ دی پارس و آدرس  http://www.phdpars.com/  را در صفحه خود قرار دهید.

تیم مدیریت پی اچ دی پارس