دکتری تخصصی ، آزمون های زبان، تحقیق و توسعه
  
  
آزمون آنلاین MSRT

آیین نامه دکتری استعداد درخشان سال ۹۴

آیین نامه استعدادهای درخشان دکتری که به تایید و امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید، جایگزین ماده ۸ «آیین‌نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره­های تحصیلی بالاتر» و سایر مصوبات مربوط به پذیرش آیین نامه دکتری استعداد درخشان  می‌شود و از سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ نیز لازم الاجراست.
براساس آیین نامه جدید، دانشگاه اختیار دارد که حداکثر معادل ۲۰ درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره‌ روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد داخل کشور و مورد تایید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت، بارعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

آیین نامه دکتری استعداد درخشان

۱-     داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد
۲-  بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد
۳-  کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل ۱۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف شماره۱۱ مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است).
این قانون شامل دو تبصره به شرح زیر است:
تبصره ۱: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعداد درخشان در دوره دکتری نیستند.
تبصره ۲: پذیرش دانش آموختگان حایز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.
همچنین براساس آیین‌نامه جدید، دانشگاه می­تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حایزان شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته‌شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تایید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تایید سازمان مذکور است.
امکان­پذیر بودن پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه، از دیگر موارد این آیین نامه است.
لازم به ذکر است که تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس این آیین‌نامه، مجاز نیست و همچنین مسؤولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده دانشگاه پذیرنده است و نظارت بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت علوم خواهد بود.

 

 
جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری (Ph.D) عبارتند از:
جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر۴۰ امتیاز)
ردیف
نوع فعالیت
حداقل امتیاز
حداکثر امتیاز
نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)
امتیاز مکتسبه
۱
۱-۱-              مقالات علمی – پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه ۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱-۳- برگزیدگی در جشنواره­های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)
۱۰امتیاز
۲۲امتیاز
  هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء
گواهی ثبت اختراع
بین­المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز
برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز
۲
مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه
۶امتیاز
هر مقاله تا ۳ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء
۳
مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر ( داخلی یا خارجی)
۴امتیاز
خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
۴
تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی
۴امتیاز
۵
کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد
۴امتیاز
عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
جمع
۱۰امتیاز
۴۰
 
جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز)
ردیف
نوع فعالیت
حداقل امتیاز
حداکثر امتیاز
نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)
امتیاز مکتسبه
۶
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی
تا۶ امتیاز
۷
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
تا۵ امتیاز
۸
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی
۳ امتیاز
۶نیمسال ۳ امتیاز، ۷ نیمسال ۲ امتیاز و ۸ نیمسال ۱ امتیاز
۹
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
۳امتیاز
۲نیمسال ۳ امتیاز، ۳ نیمسال ۲ امتیاز و ۴ نیمسال ۱ امتیاز
۱۰
برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی
۵امتیاز
رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز
۱۱
داشتن مدرک زبان معتبر
۴
۸امتیاز
طبق جدول شماره ۴
جمع
۴
۳۰
*رشته ­هایی که طبق مصوبه شورای برنامه­ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای ۹ نیمسال و کارشناسی­ارشد ناپیوسته برای ۵ نیمسال تصویب شده ­اند و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد پیوسته (با حداکثر سنوات تحصیلی)، با نظر کمیته مصاحبه کننده می‌توانند از مجموع امتیاز بندهای  ۸ و ۹ بهره مند شوند.

 

 
ردیف
شاخص ارزیابی
حداکثر امتیاز
امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده
۱۲
تسلط در تجزیه و تحلیل مسایل علمی و پاسخگویی به سؤالات
۳امتیاز
۱۳
وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی
۳امتیاز
۱۴
شخصیت، متانت و نحوه تعامل
۳  امتیاز
۱۵
نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی
۳  امتیاز
۱۶
توانایی فن بیان و انتقال مطالب
۳  امتیاز
۱۷
همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه
۱۵  امتیاز
جمع
۳۰
جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین الملی زبان انگلیسی
MSRT (MCHE)
IELTS Equivalent
TOEFL IBT
TOEFL Computer
TOEFL PAPER+ TOLIMO
حداکثر امتیاز
۱۰۰-۹۵
۷/۵-۹/۰
۱۲۰-۱۱۳
۲۶۳-۳۰۰
۶۲۵-۶۸۰
۸
۹۰
۷/۰
۱۰۰
۲۵۰
۶۰۰
۸
۸۵
۶/۵
۹۰-۹۱
۲۳۲
۵۷۵
۷
۸۰
۶/۰
۷۹-۸۰
۲۱۳
۵۵۰
۶
۷۵
۵/۵
۶۹-۷۰
۱۹۶
۵۲۵
۵
۷۰
۵/۰
۵۶-۶۰
۱۷۳
۵۰۰
۴
۶۵
۴/۵
۴۹-۵۰
۱۵۲
۴۷۵
امتیازی تعلق نمی‌گیرد
۵۵
۴/۰
۳۹-۴۰
۱۳۳
۴۵۰
امتیازی تعلق نمی‌گیرد
۴۵
۳/۵
۲۹-۳۰
۱۱۳
۴۲۵
امتیازی تعلق نمی‌گیرد
تصویب رشته های مکانیک نفت و گردشگری در شورای برنامه­ریزی آموزشی وزارت علوم
شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم در جلسه اخیر خود رشته های مکانیک نفت و گردشگری در مقاطع ارشد و دکتری را تصویب کرد.
رشته گردشگری در مقطع دکتری از سوی دفتر شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مجوز پذیرش دانشجو دریافت کردو این رشته از سال تحصیلی آینده وارد دانشگاه­ های کشور می­شود.
راه اندازی رشته «حقوق و جزا» در مقطع دکتری نیز از دیگر مصوبات این شورا به شمار می­آید.

همچنین در حوزه نفت، رشته مکانیک نفت در مقطع کارشناسی ارشد از سوی وزارت علوم برای نخستین بار تصویب شد و از سال تحصیلی آینده دانشجو می­ پذیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

برای آکاهی از آخرین اخبار دکتری و مطالب ضروری آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. عضویت رایگان است.

برای تکمیل عضویت ، باید به ایمیل خود مراجعه نمایید و روی لینک تایید کلیک نمایید

آزمون های آنلاین
 آزمون آنلاین MSRT سری اول جزئیات
 آزمون آنلاین MSRT سری دوم جزئیات
  آزمون آنلاین تافل با تصحیح جزئیات
نظرسنجی ماه پی اچ دی پارس

نظر شما بسیار مهم است. به عنوان یک فرهیحته و نخبه ایرانی کدام یک از موارد زیر را برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز ضروری می دانید ؟ لطفا در بخش کامنت ها نظر کامل خود را توضیح دهید.

مشاهده نتایج

آزمون آنلاین MSRT

حمایت از پی اچ دی پارس

برای تداوم خدمات رایگان پی اچ دی پارس ، لطفا در صورت داشتن وب سایت یا وبلاگ لینک سایت ما با نام پی اچ دی پارس و آدرس  http://www.phdpars.com/  را در صفحه خود قرار دهید.

تیم مدیریت پی اچ دی پارس